Informace o zpracování osobních údajů

V tomto dokumentu popisujeme, jak zpracováváme Vaše osobní údaje pro účely získávání a výběru zaměstnanců (zejména jméno, kontaktní údaje, vzdělání, další údaje zaslané ve vašem CV) a pro zasílání našich informačních newsletterů (zejména e-mailovou adresu, telefonní číslo) a pro výkon dalších marketingových aktivit (zejména fotografie z našich akcí nebo přímý marketing).

 1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

  1. Správcem Vašich osobních údajů je společnost SYMBIO Digital, s.r.o, IČO 26492407, se sídlem Na Maninách 1040/14, 170 00 Praha 7, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložce číslo 85648 (dále jen „správce“).
  2. Kontaktní údaje správce jsou následující:
 2. DŮVOD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  1. Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je v případě zpracování údajů pro výběr zaměstnanců jednání o pracovní (nebo jiné) smlouvě, což nám umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“). V případě zpracování údajů pro marketingové aktivity je zákonným důvodem oprávněný zájem správce, což nám umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení.
 3. PROČ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME

  1. Vaše osobní údaje zpracováváme výhradně za účelem získávání a výběru zaměstnanců, zasílání našich informačních newsletterů a za účelem výkonu dalších marketingových aktivit správcem (zveřejňováním fotografií z našich akcí nebo přímý marketing).
 4. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  1. V případě zaslání životopisu budeme vaše osobní údaje zpracovávat po dobu výběrového řízení na vypsanou pracovní pozici, nejdéle však 6 měsíců od zaslání životopisu, pokud nedáte souhlas k uchování životopisu po delší dobu.
  2. V případě, že jste náš klient, budeme zasílat na vaši emailovou adresu (případně telefonní číslo) naše newslettery po dobu 3 let od poslední objednávky našich služeb.
  3. V případě, že pořizujeme fotografie na našich akcích, budeme je uchovávat pro archivační účely společnosti po dobu fungování společnosti a pro aktivní užití na webové prezentaci nebo na sociálních sítích po dobu 10 let.
 5. KOMU POSKYTUJEME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

  1. Zpracováním Vašich osobních údajů můžeme pověřit i zpracovatele. Zpracovatel osobních údajů je ten, kdo na základě zvláštního zákona nebo našeho pověření či zmocnění správcem, zpracovává osobní údaje. V těchto případech je smluvně nebo ze zákona garantována stejná ochrana Vašich údajů, jako je tomu ze strany Správce.
  2. V současné době používáme následující zpracovatele:
   • spolupracující osoby na službách v oblasti marketingu (konzultanty, copywritery, stratégy a jiné osoby, které se správcem spolupracují formou subdodávek)
   • Google
   • MailChimp
   • Recruitis (náborový software)
  3. Jako správce nemáme v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.
 6. JAK JSOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZABEZPEČENY

  1. Víme, jak je Vaše soukromí a ochrana osobních údajů důležité. Proto se snažíme, aby při zpracování osobních údajů bylo zachováno jejich vysoké zabezpečení a údaje nemohly být zneužity.
  2. Zpracování Vašich osobních údajů může být jak manuální, tak automatizované. Automatizované zpracování probíhá v našich informačních systémech, případně v informačních systémech našich zpracovatelů.
  3. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány především našimi zaměstnanci, případně dalšími zpracovateli. Se všemi případnými zpracovateli Vašich osobních údajů vždy uzavíráme písemnou smlouvu upravující zpracování osobních údajů, která obsahuje stejné záruky pro zpracování osobních údajů, jaké jsou dodržovány v SYMBIU.
 7. COOKIES

  1. Na našich webových stránkách používáme soubory cookies za účelem:
   • měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách;
   • fungování webových stránek.
  2. Sběr cookies může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu - oprávněného zájmu správce a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení.
  3. Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru námitku dle čl. 21 Nařízení, zasláním na kontaktní adresu [email protected]. Vaše námitka bude poté vyhodnocena bezodkladně, nejpozději do 30 dní od obdržení. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.
  4. Vznesete-li námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.
  5. Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu jsou posuzovány v podobě hromadného celku a pseudonymizované podobě.
  6. Cookies jsou ukládány nejdéle 13 měsíců od jejich posledního užití.
  7. Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA v souladu s jejich podmínkami, o kterých si více přeštete zde:
 8. JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA

  1. Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo vyžádat si u nás kopii osobních údajů, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů, pokud se jedná o jejich automatizované zpracování na základě vašeho souhlasu nebo plnění smlouvy.
  2. Máte PRÁVO VZNÉST NÁMITKU proti zpracování vaší emailové adresy (případně telefonního čísla) pro účely rozesílky newsletterů, pokud tuto rozesílku děláme na základě našeho oprávněného zájmu – tj. jste našim zákazníkem. Stejně tak máte právo vznést námitku proti případnému zpracování jiných osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu správce – například zpracování cookies. Vaše námitka bude vyhodnocena bezodkladně.
  3. Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně se obrátit na soudy.