efektIvní HR MARKETING

12 věcí na které nezapomenout když děláte náborový web

Vytvořte náborový web, který se stane magnetem pro ty nejlepší lidi na trhu. V tomto článku sdílíme doporučení, které se nám osvědčily při tvorbě webů a budování employer brandingu pro klienty jako je Hyundai, PPL nebo EY Czech Republic.

 1. Buďte upřímní

Kariérní web, na kterém se ve všech ohledech vychválíte do nebes, ztrácí na důvěryhodnosti. Vyzdvihněte, v čem jste dobrý zaměstnavatel, proč by měli jít kandidát právě k vám a co mu nabízíte, ale zbytečně to nenafukujte. 

 1. Definujte si cílové skupiny

Identifikujte, kdo jsou vaši ideální kandidáti a pracujte s interními i externími daty, které o kandidátech a zaměstnancích máte k dispozici. Přizpůsobte UX, UI a textový i vizuální obsah webu tak, aby tyto cílové skupiny oslovil.

 1. Cílové skupiny rozlišujte.

Pokud nabízíte stáže pro studenty, programy pro absolventy i pracovní úvazky pro seniorní lidi, pro každou skupinu vytvořte samostatnou podstránku. Každou z nich bude zajímat trochu jiný obsah a jsou zvyklí komunikovat odlišným způsobem.

 1. Prezentujte firemní kulturu a hodnoty.

Ukažte, v čem je vaše společnost jedinečná, a odhalte svou filosofii, vize i to, čeho si u členů týmu ceníte. Zaměstnanci, kteří se s firemní kulturou vnitřně ztotožňují, jsou loajálnější než ti, kteří stejné nastavení nesdílí.

 1. Komunikujte svou expertizu

Sdílejte své specifické know-how. Čím konkurenčnější ve vašem segmentu panuje prostředí, tím víc potřebujete svou expertizu na webu prezentovat a potenciální zaměstnance tím nalákat.

 1. Odhalte celý náborový proces

Na webu jasně popište, co kandidáty čeká. Nábor můžete ztvárnit formou časové osy, na které zaznamenáte všechny důležité kroky, poet a průběh kol výběrového řízení a připojte informaci o tom, jak dlouho celý proces v průměru trvá.

 1. Poskytněte detailní informace o pozicích

Lidé z firmy často odchází tehdy, když se realita nepotkává s očekáváním. Proto pracovní pozice popisujte co nejkonkrétněji. Uveďte, jaké zkušenosti a dovednosti požadujete, jaká přesně uchazeče čeká náplň práce a co za to dostane.

 1. Podávání přihlášek zjednodušte

Umožněte kandidátům přihlášení k pracovní nabídce na pár kliků. Zvažte, které informace skutečně potřebujete a zbytek se doptejte na pohovoru. Na všechny pozice nutně nemusíte požadovat nahrání životopisu, místo toho nabídněte možnost připojit odkaz na LinkedIn profil.

 1. Zapojte autentický obsah

Ukažte reference od současných zaměstnanců a vytvořte videa, které zachycují atmosféru u vás ve firmě. Pokud máte v zaměstnaneckém průzkumu od společností jako je Atmoskop dobré hodnocení, můžete na webu odkaz na výsledky sdílet.

 1. Popište možnosti kariérního rozvoje

Už na webu svým uchazečům řeknete, jaké u vás mají možnosti vzdělávání, kariérního růstu nebo reskillingu. Pro vaše stávající zaměstnance můžete vytvořit interní kariérní web, kde se o volných pozicích dozví přednostně. O interní mobilitě a dalších trendech v náboru si přečtěte tady.

 1. Zodpovězte často kladené dotazy

Na typické otázky, se kterými se během pohovorů setkáváte, odpovězte rovnou na webu v sekci FAQ. Ušetříte tak čas nejen kandidátům, ale i sobě. Poproste váš HR tým, aby vedl databázi častých dotazů, a na základě toho sekci průběžně je aktualizujte.

 1. Vytvořte kvalitní kampaň

Na spuštění náborového webu navažte dobře promyšlenou kampaní, která zvýší počet relevantních uchazečů. V závislosti na vaší cílové skupině využijte cílenou reklamu na sociálních médiích nebo další kanály, aby se váš web dostal k co nejširšímu publiku.

DEJTE NÁM VĚDET

Pomůžeme vám s efektivním HR Marketingem

Karel Michálek, Head of Business Development

DEJTE NÁM VĚDET

Pomůžeme vám s efektivním HR Marketingem

Karel Michálek, Head of Business Development

DEJTE NÁM VĚDET

Pomůžeme vám s efektivním HR Marketingem

Karel Michálek, Head of Business Development

DEJTE NÁM VĚDET

Pomůžeme vám s efektivním HR Marketingem

Karel Michálek, Head of Business Development

DEJTE NÁM VĚDET

Pomůžeme vám s efektivním
HR Marketingem

Karel Michálek, Head of Business Development