efektIvní HR MARKETING

7 trendů v náboru těch nejlepších talentů

V dnešním rychle se měnícím světě hrají klíčovou roli nejen nové technologie, ale taky vaše firemní kultura a hlavně lidé. Objevte nejnovější trendy, které vám pomohou přilákat a udržet ty nejlepší talenty. Přečtěte si, jak můžete tyto trendy efektivně implementovat.

  1. Data-driven rozhodování 

V současné době se nábor stále víc opírá o data a analytiku.

Data-driven rozhodování v náboru vám pomůže nejen efektivněji přilákat a vybrat ty nejlepší kandidáty, ale taky optimalizovat celý recruitment proces, snížit náklady a zlepšit spokojenost stávajících zaměstnanců.

Náborové systémy jako je české Teamio nebo zahraniční Lever, Greenhouse a Workday nabízí pokročilé analytické nástroje, které vám usnadní sběr, analýzu a vizualizaci dat. Česká společnost Teamio pořádá i datové snídaně, kde se mimo jiné diskutují i náborová témata. 

  1. Změna pohledu na produktivitu 

Umělá inteligence každý den mění způsob naší práce, proto musíme i my hledat nové cesty, jak měřit produktivitu zaměstnanců.

Metriky jako počet odpracovaných hodin nebo zpracovaných dokumentů dobře neukazují, jak zaměstnanec přispívá k růstu firmy.

Kromě OKRs (Objectives and Key Results) a KPIs (Key Performance Indicators) bychom měli věnovat pozornost i kvalitativnímu hodnocení – například měření množství zlepšených procesů, inovativních nápadů a hlavně spokojenosti zaměstnanců.

  1. Flexibilita a práce na dálku

Flexibilita v pracovní době, úvazcích a možnosti práce z domu je žádoucí z důvodu stárnutí populace, potřeby zaměstnávání rodičů s dětmi nebo taky preferencí generace Z, což je první generace, která vyrůstala ve zcela digitální éře.

Vyšší flexibilita zaměstnanců jde často ruku v ruce s jejich vyšší produktivitou, která vychází ze spokojenosti s vyvážením jejich work-life balance. Dělnické profese zase ocení benefity v podobě bonusů a stravenek, ale třeba i flexibilitu v plánování směn nebo příjemné pracovní prostředí. 

  1. Důraz na diverzitu a inkluzi

Vytvářejte rozmanité týmy a snažte se v náborovém procesu vyhnout předsudkům.

Různorodé týmy totiž umí lépe identifikovat problémy a navrhovat inovativní řešení.

Inkluzivní prostředí taky přispívá k vyšší spokojenosti a loajalitě zaměstnanců. Do programů na rozvoj diverzity a inkluze typicky investují nadnárodní společnosti jako je Microsoft, Salesforce nebo třeba Google se svou iniciativou zaměřenou na zvýšení podílu žen a menšin v technologických rolích.

  1. Zaměření se na soft-skills zaměstnanců

S rostoucí dostupností nejrůznějších AI nástrojů roste význam typicky měkkých dovedností jako je komunikace, práce v týmu, schopnost řešit konflikty, kritické myšlení nebo kreativita.

Soft-skills si při náboru můžete ověřit prostřednictvím role-plays a simulací, referencí od bývalých zaměstnavatelů, kolegů a klientů nebo během behaviorálních pohovorů, kdy uchazeče poprosíte, aby popsal v konkrétní situaci (např. „Vzpomenete si na situaci, kdy jste museli řešit konflikt v týmu, jak jste reagoval(a)?“).

Můžete využít i nejrůznějších testů, které vám pomohou odhalit silné stránky kandidáta včetně právě jeho soft-skills. Vyzkoušejte třeba Red Bull Wingfinder, který je zdarma. 

  1. Upskilling, reskilling a interní mobilita

Není asi překvapením, že investice do rozvoje zaměstnanců většinou představuje finančně výhodnější variantu než nábor a zaškolení nováčků.

Jak ale dovednosti týmu systematicky zlepšovat?

Dělejte pravidelné dovedností audity, zaveďte systém mentoringu například formou one-to-one rozhovorů s vedoucími pracovníky, vytvořte individuální plány rozvoje zaměstnanců a vyhraďte rozpočet na vzdělávání.

V případě, že máte volnou pozici, vždy se nejdřív zamyslete, jestli byste ji nemohli obsadit interním kandidátem. Nabídnout zaměstnanci kariérní posun a zároveň vyřešit otázku náboru je dokonalou win-win situací. 

  1. Budování silné zaměstnanecké značky 

Správně postavený Employer Branding vám pomůže přilákat a udržet kvalitní zaměstnance a vytvářet pozitivní image, což může mít dlouhodobý pozitivní dopad na celkové obchodní výsledky a růst firmy.

Pravidelně sbírejte zpětnou vazbu od zaměstnanců a kandidátů, abyste mohli zlepšovat pracovní prostředí a jasně definujte a komunikujte své hodnoty, misi a vizi.

Vytvořte atraktivní kariérní stránky, které prezentují vaši firemní kulturu a pracovní příležitosti a pusťte se do náborových kampaní, které vaši cílovou skupinu skutečně zaujmou. 

Správně postavený Employer Branding vám pomůže přilákat a udržet kvalitní zaměstnance a vytvářet pozitivní image, což může mít dlouhodobý pozitivní dopad na celkové obchodní výsledky a růst firmy.

Pravidelně sbírejte zpětnou vazbu od zaměstnanců a kandidátů, abyste mohli zlepšovat pracovní prostředí a jasně definujte a komunikujte své hodnoty, misi a vizi.

Vytvořte atraktivní kariérní stránky, které prezentují vaši firemní kulturu a pracovní příležitosti a pusťte se do náborových kampaní, které vaši cílovou skupinu skutečně zaujmou. 

DEJTE NÁM VĚDET

Pomůžeme vám s efektivním HR Marketingem

Karel Michálek, Head of Business Development

DEJTE NÁM VĚDET

Pomůžeme vám s efektivním HR Marketingem

Karel Michálek, Head of Business Development

DEJTE NÁM VĚDET

Pomůžeme vám s efektivním HR Marketingem

Karel Michálek, Head of Business Development

DEJTE NÁM VĚDET

Pomůžeme vám s efektivním
HR Marketingem

Karel Michálek, Head of Business Development

DEJTE NÁM VĚDET

Pomůžeme vám s efektivním HR Marketingem

Karel Michálek, Head of Business Development